Month: July 2018

Home 2018 July
Post

Tricks

“…Om den faktiske bevegelsen som satte meg istand til å komme meg ut av disse repetitive og utmattende turnøvelsene og ga meg adgang til min egen historie og min egen stemme, skal jeg bare si at den var uendelig langsom….”  – George Perec, Les lieux d’une ruse

Post

W*

“Ild, Vann, Is, – og et veldig vanskelig skattekart   *Workshopnotat:  Fra workshop med Natalia Vik og Hanna Mjåvatn 7. juli 2018 på Rom for Dans. Etter å ha lagd en sekvens med bevegelser på oss selv, “tegnet” vi bevegelsene på et ark. Deretter delte vi oss inn i par, hvor person B skulle tolke...