W*

“Ild,

Vann,

Is,

– og et veldig vanskelig skattekart

 

*Workshopnotat: 
Fra workshop med Natalia Vik og Hanna Mjåvatn 7. juli 2018 på Rom for Dans. Etter å ha lagd en sekvens med bevegelser på oss selv, “tegnet” vi bevegelsene på et ark. Deretter delte vi oss inn i par, hvor person B skulle tolke tegningen til person A, danse tegningen, og til slutt gå opp til A og si fire ord som de tolket ut fra tegningen og bevegelsene de fant i tolkningen.

Leave a Reply

Your email address will not be published.

%d bloggers like this: